Citygross kuponger


citygross kuponger

Matrebellerna. Uppgifterna kommer raderas när tävlingen är avslutad. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Santa Maria AB, samt av partners ClearOn och SML Sweden AB, uppgifterna kommer uteslutande att användas för att administrera tävlingen. Ytterligare information om persondata och cookies, besök. Deltagarna friger arrangören och berörda parter frn ansvar avseende eventuella skador i samband med leverans eller ej mottagen vinstpremie där upprepade leveransförsök gjorts.

citygross kuponger

arrangÖR: ClearOn AB plattform: Värdekupong p en Chili Paste via Sms eller e-post. Eventuellt fusk/manipulerande med värdekupong kommer innebära att användaren blir spärrad och värdekupong ogiltig. . Ansvar och rättigheter Santa Maria AB ansvarar inte för: - Virus eller annan skada p användarens dator/smartphone till följd av registrering eller användning av applikationen. . Santa Maria AB, ClearOn AB och SML Sweden AB förbinder sig att hantera alla personuppgifter p ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med svensk lag. . För att f information kring och/eller ändra de personuppgifter som samlats in kontakta kundservice p eller läs mer p För mer information kring hur ClearOn hanterar persondata och cookies ring deras kundtjänst. . Personuppgifter och Cookies Santa Maria AB är personuppgiftsansvarig. .


Sitemap